Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

    www.pgalkow.wikom.pl
Przedszkole w Gałkowie Dużym


ul. Dzieci Polskich 20
95-041 Gałków Duży


________________________________________

          tel. 44 714 58 19
          kom. 512 446 459
          e-mail przedszkole.galkow@koluszki.plNIP: 728-27-65-928
REGON: 101023649
odpowiada: Jolanta Majka

wytworzył: Jolanta Majka

wprowadził: administrator

data: 16-01-2018

data: 16-01-2018

data: 16-01-2018Rejestr zmian strony