Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

        www.pgalkow.wikom.pl

Przedszkole w Gałkowie Dużym

ul.Dzieci Polskich 20
95-041 Gałkówek
________________________________________

           tel. 44 7145819
           kom. 0-512446458
           e-mail przedszkole.galkow@koluszki.pl


NIP: 728-27-65-928
REGON: 101023649


odpowiada: Jolanta Majka        data: 03-02-2011

wytworzył: Jolanta Majka          data: 03-02-2011

wprowadził: administrator         data: 03-02-2011Rejestr zmian strony